Balustrady produkcja i montaż Rybnik
Oryginalne rozwiązania, projekty na zamówienie
barierki i poręcze do schodów
poręcze na podjazdach dla niepełnosprawnych
jQuery Slider


        Certfikaty «
        

Bardzo miło nam ogłosić, że firma INOX STAL wzorowo przeszła procedurę certyfikacji w ramach normy PN-EN 1090 (tzw. ISO1090)

Dzięki wdrożeniu tzw. Zakładowej Kontroli Produkcji jesteśmy wstanie zagwarantować wysoką jakość i bezpieczeństwo naszych produktów oraz konstrukcji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. producenci balustrad są zobowiązani do znakowania swoich wyrobów znakiem B lub CE oraz przedstawienia na swoje wyrobu Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Zakup balustrady u producentów, których wyroby nie posiadają znaków B lub CE może skutkować niedopuszczeniem ich do użytkowania przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego.

Firma INOX STAL posiada certyfikaty pozwalające na sprzedaż i wprowadzenie do obrotu naszych wyrobów na rynku europejskim.

 
        
        
        

 

 

 Produkcja i Montaż balustrad i poręczy balkonowych INOXSTAL © 2015 entro24.com